Artikel magazijn stock werklijst

Navigation:  »No topics above this level«

Artikel magazijn stock werklijst

Return to chapter overview

Met deze werklijst krijgen we een snel overzicht van de voorraad per artikel, per magazijn.

Per artikel krijgt men horizontaal de verschillende magazijnen met hun respectievelijke voorraad.

Deze lisjt is beperkt tot maximaal 10 magazijnen naast mekaar.

 

 

De selectie

 

Meer detail over de selectie, is te vinden op "artikel magazijn stock selectie"

 

 

De lijst: de artikelen met de magazijnen

 

Artikel

Flexibele artikelcode, met rechtermuisklik voor quickmenu van artikel

Omschrijving

Standaard omschrijving van artikel

Stock

Totale fysieke stock voor het volledige dossier

Magazijn 1

...

Magazijn n

 

Zoals in de selectie bepaald automatisch het aantal kolommen met de magazijnen gedefinieerd.  De kolom bevat dan per stockplaats automatisch de fysieke stock van deze stockplaats (type magazijn) uiteraard met de eventuerel onderliggende stockplaatsen van het magazijn

 

Tweede lijst : de detail

 

Bevat van het gekozen artikel, afhankelijk vand e detail  het stockplaats overzicht in detail.   (artstockartwerklijst)

 

Knoppen

 

Nieuw

Om een nieuw transfertvoorstel te creëren

Opvragen

Detail overzicht stock

Lopende transfertvoorstellen

Wijzigen

-

Markeren

Standaard

Transfert

Door deze optie te kiezen, kan men een artikel snel toevoegen aan een magazijntransfertvoorstel.  Indien er reeds een magazijntransfert met als status 'voorstel' bestaat, dan zal het artikel automatisch toegevoegd worden tot deze transfert.

Afdrukken

Een tussenscherm wordt getoond om de afdruk te realiseren van de magazijnstocks. Indien het aantal magazijnstockplaatsen beperkt is tot maximaal 5, dan wordt de afdruk "staand" gerealiseerd.

Indien er meer dan vijf zijn, dan wordt automatisch liggend afgedrukt, met een maximum van 20 stockplaatsen. Indien er meer dan 20 stockplaatsen zijn, dan wordt automatisch de afdruk gerealiseerd met de eerste 20 stockplaatsen. De rest wordt niet afgedrukt.

Indien er minder dan 20 zijn, worden de laatste kolommen als 'leeg' afgedrukt.

Meer uitleg is beschikbar via artikel magazijnstock afdrukken

 

Export

De bestaande werklijst met het corresponderende aantal kolommen wordt geconverteerd naar Excel en getoond.

Sluiten

Standaard