Artikel magazijn stock selectie

Navigation:  »No topics above this level«

Artikel magazijn stock selectie

Return to chapter overview

 

Een aantal mogelijkheden zijn in deze selectie voorzien.

 

Artikel selectie

Niveau stockplaats: standaard op niveau 2, d.w.z. op het niveau van de magazijnen.

Beperken tot economische stock kleiner dan minimum stock (en dit voor gelijk welk magazijn in de lijst)

De stock in magazijn <keuze magazijn> is groter / kleiner dan een gekozen waarde

Een tweede mogelijkheid

 

 

Zo kunnen we met deze twee laatste opties alle artikelen verkrijgen die voorraad hebben in één magazijn, en géén voorraad in een andere.