Artikel aankoop globaal wijzigen

Navigation:  Basis > Het artikel > Prijzenbeheer > Aankoopprjizen werklijst >

Artikel aankoop globaal wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om de aankoopinformatie van meerdere artikelen in één keer te wijzigen, is deze functie voorzien. Dit scherm bestaat uit twee gedeeltes:

 

 

Artikel

U kunt met één muisklik heel wat artikelen wijzigen naar aankoopgedrag, de bruto prijs op de artikelfiche aanpassen met een factor (bv: 1.05 komt overeen met een verhoging van 5 % van de brutoprijs op het artikel). Ook de op het artikel vermelde korting kan men hier snel wijzigen, alsook de veel gebruikte 'prijsberekening netto' globaal aanpassen op de artikelen.

Bepaalde opties kùnnen niet gewijzigd worden, bv. korting wordt automatisch uitgeschakeld indien u gebruik maakt van multileverancier, indien gebruik wordt gemaakt van de prijslijnk. In dat geval mag er wel een koppeling zijn, maar zal de aanpassing voor het desbetreffende artikel niet doorgevoerd worden.

Leverancier

Om voor een reeks artikelen een leverancier toe te voegen, is deze functie toegevoegd: u kiest een bepaalde leverancier, en bepaalt zelf de manier hoe de leverancier gecreëerd wordt voor het artikel:

u kiest de leverancier.

u bepaalt of u de referentie die zich op de artikelfiche bevindt wenst over te nemen. Anders wordt deze blanco gelaten. U kunt daarna met de aankoopprijzen werklijst deze referentie vooralsnog invullen

u bepaalt of u de bruto, korting en netto prijs van het artikel wenst over te nemen

u bepaalt tevens of er een prioriteit moet toegewezen worden aan de leverancier. Zo kan het voorkomen dat de bijkomende leverancier slechts prioriteit 2 of 3 krijgt. U wenst wel de informatie bij te houden, maar de huidige leverancier krijgt nog steeds prioriteit 1. U wilt prioriteiten van een aantal leveranciers wijzigen. Dan moet u gebruik maken van de leveranciers van artikel-werklijst

 

Klungelalarm

Probeer geen leveranciers dubbel te maken, d.w.z. leverancier met dezelfde referentie, dezelfde minimum bestelling, en al dan niet promotie of promotie van eenzeilfde periode. DBFACTw zal dit weigeren, maar zal daarvoor op deze plaats niet telkens een foutmelding geven.

 

Verpakking Aanmaken

Via deze optie (recentelijk toegevoegd vanaf versie 2.70 abh) kunnen we globaal aankoopverpakkingen aanmaken voor een selectie van artikelen. Deze dienen daarna dan wel nog bij de leverancier ingesteld te worden.