Arlex

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Arlex

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor deze leverancier heeft u volgende gegevens nodig (in te vullen in menu 8.B.2.1.):

 

 

 

Code:

Geeft weer welke XML-instelling we willen aanmaken of wijzigen.

Omschrijving:

Geeft een omschrijving van het soort verbinding, kan gelijk zijn aan de naam van de leverancier die de gegevens verstrekt.

Leverancier:

Kies hier één van de leveranciers die momenteel hebben ingetekend op de xml-online services van DBFACTw.

Relatienummer:

Geef hier het corresponderende relatienummer in het relatiebestand van uw dossier.

klantnummer bij leverancier:

Dit is uw klantnummer bij de leverancier

Klantnummer voor leveringsadres:


Afzonderlijke prijs/stock request:

Bij sommige leveranciers dienen er 2 aanvragen te worden gestuurd voor de stock én de prijs. Door een vinkje te zetten bij deze optie gebeurt dit automatisch. Bij Arlex is dit niet nodig.

Te versturen code:

Op welk veld in de artikelfiche moet deze aanvraag zich baseren. Je kan hier kiezen op stuknummer, volgnummer of referentie leverancier.

Gebruikersnaam:

Login online check (te verkrijgen van de leverancier Arlex)

toegangscode:

Dit is uw Gebruikerspaswoord  (te verkrijgen van de leverancier Arlex)

Orders gebruikersnaam

Login online bestellingen  (te verkrijgen van de leverancier Arlex)

Orders toegangscode

Wachtwoord nodig om online bestellingen te kunnen plaatsen bij Arlex  (te verkrijgen van de leverancier Arlex)

HTTP Autorization type:


 

Op het 2de tabblad vullen we de rest van de gegevens in.