Archivering langs de zijde van de klant

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > e-Invoice outbound - Mail > e-Invoices en archivering >

Archivering langs de zijde van de klant

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als de klant een e-mail met e-Invoice ontvangt zijn er 2 mogelijkheden :

1.De klant werkt met DBFACT : indien de klant beschikt over de module ‘e-Invoice: inbound’ kan deze het meegestuurde XML-bestand automatisch importeren via de e-Invoice inbound werklijst inlezen. Hierbij kan het XML-bestand of de volledige e-mail eenvoudigweg gesleept worden naar de werklijst en het document zal automatisch worden verwerkt.

2.De klant werkt niet met DBFACT : in dit geval moet de klant zelf instaan voor de archivering van de e-Invoice. Het PDF-bestand is digitaal ondertekend en volledig wettelijk.

De klant kan dit PDF-bestand of de volledige e-mail bewaren op de schijf of afdrukken. Bij dit laatste moet wel worden opgepast, want door het PDF-bestand af te drukken is de rechtsgeldigheid verdwenen.