Anomalie - Verschil opzoeken in BTW aangifte

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > BTW > BTW aangifte scherm >

Anomalie - Verschil opzoeken in BTW aangifte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien er anomalieën zijn bij de BTW aangifte, wordt bij het opmaken van de BTW aangifte hiervan een melding gegeven. Er zijn 2 soorten resultaten bij deze controles:

 

Indien de vakken op een abnormale manier zijn geboekt, zal DBFACT melden dat er anomalieën werden vastgesteld. In dit geval wordt een rapport afgedrukt met welke controle de anomalieën werden vastgesteld, en wat het resultaat van de controle is.

 

1) Het eerste soort resultaat is als de BTW aangifte verworpen wordt. Dit komt door een aantal logische controles die gedaan worden op de correctheid van de gegevens. Deze gegevens dienen correct te zijn. Het is dus niet mogelijk om deze aangifte aan te maken, door te sturen naar Intervat of af te drukken.

Dit is een verwerpingscontrole en u dient dus de gegevens aan te passen. Elke fout wordt telkens weergegeven in de melding die u krijgt in DBFACT.

 

 

2) Het tweede resultaat komt door een verwittigingscontrole waarbij de inhoud van de gegevens gecontroleerd wordt. Het kan zijn dat deze gegevens correct zijn, aangezien hier wordt gezocht naar een onwaarschijnlijkheid. Bij deze melding kijkt u het eerst even na en kunt u dan waarschijnlijk doorgaan en de BTW aangifte doorsturen naar Intervat.

 

 

Toch kijkt u bij een anomaliemelding best enkele gegevens zelf na:

 

Indien de melding zegt dat er waarschijnlijk een probleem is met de vakken betreffende aankopen (vakken 81 tem 88), dan controleert u de boekingen via de aankoopfacturen werklijst, Direct-menu 924. U maakt een Selectie op datum (zelfde periode als de datums van de BTW aangifte), hierdoor komen enkel de aankoopfacturen die opgenomen zijn in de BTW aangifte in deze werklijst. Vervolgens klikt u op de button <BTW controle> en dan worden er 2 controles uitgevoerd: 1 controle op de boekingen en 1 controle op de opsplitsing van de intracommunautaire BTW. Indien er fouten zijn, worden deze documenten in het rood gezet en de probleemomschrijving wordt in de kolom 'Controle' weergegeven (deze kolom staat achteraan in de kolommen en kan u dan best naar voor slepen, zodat deze beter zichtbaar is). Corrigeer de fouten en maak dan de BTW aangifte opnieuw aan.

 

Indien de melding zegt dat er waarschijnlijk een probleem is met de vakken betreffende verkopen (vakken 00 tem 03), laat u de boekhoudkundige controle 26 'Omzetvergelijking per document' lopen via Direct-menu 45. Aangezien het boeken van een verkoopfactuur, bijna alles automatisch verloopt, zal hier relatief weinig foutief geboekt zijn. Dit zal dan ook meestal geen fouten geven.

 

Protip

Wat deze controles juist inhouden en welke zaken precies gecontroleerd worden kunt u steeds terugvinden op de site van Intervat, via deze link: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/e-services/intervat/validation.pdf

 

Meest voorkomende 'Anomalie' kan voorkomen vanuit volgende controles:

 

Controle Q: "De som van de roosters 56 en 57 mag niet meer dan 62 EURO verschillen van de som van de roosters 85 en 87, vermenigvuldigd met het BTW tarief van 21%."

 

De verschuldigde belasting van vak 87 wordt vermeldt in vakken 56 en 57.

De verschuldigde belasting van vak 85 wordt opgenomen in vak 63.

De controle zou zin hebben indien ook vak 63 zou meegenomen worden.

Bij deze controle wordt er een verkeerde basis genomen voor de te berekenen belasting.

Van het ogenblik dat er een creditnota is met een hoger bedrag dan 62 euro gaat u voor deze controle een foutmelding (anomalie) krijgen.

 

Controle P: "Het bedrag van het rooster 55 mag niet meer dan 62 EURO verschillen van de som van de bedragen van de roosters 84, 86 en 88, vermenigvuldigd met het BTW tarief van 21%."

 

Bij deze controle worden de aankopen vermenigvuldigd met 21% BTW, terwijl het ook mogelijk is dat deze aan een ander BTW tarief (bv 6%) gerekend zijn. Elke aankoop aan een andere BTW tarief zal dus ook een anomalie geven, indien het verschil meer is dan 62 EURO.

 

Let op: De controle Q en P zijn niet blokkerend voor de indiening van de aangifte, het gaat hier enkel om een waarschuwing.

 

Op aanraden van de BTW-administratie hebben wij de controles behouden omdat er een kans bestaat dat het BTW-kantoor hieromtrent inlichtingen kan vragen.

 

Klungelalarm

Indien u anomalieën krijgt na het aanmaken van de BTW-aangifte dan hebben een aantal controles een resultaat gegeven dat mogelijks fout kan zijn. De fouten die u kan krijgen, liggen in meer dan 90% van de gevallen aan het niet juist toekennen van de BTW-vakken aan de grootboekrekeningen (zie Grootboekrekeningen) of een verkeerde opsplitsing van de intracommunautaire BTW of het foutieve gebruik van de code  0% BTW.