Analytische Boekhouding

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding >

Analytische Boekhouding

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De module analytische boekhouding is voor gebruikers die meer informatie uit hun administratie wensen te halen. Deze informatie is terug te vinden, zowel in het commerciële als het boekhoudkundige gedeelte van hun administratie.

 

Heb ik nood aan analytische boekhouding ?

 

- u heeft nood aan bijkomende informatie uit uw boekhouding

- u heeft nood aan een andere invalshoek om uw kosten en opbrengsten te bekijken

- u wenst veel boekingen nog op een andere, meer gedetailleerde wiijze bekijken

- sommige boekingen zijn fiscaal wel op een bepaalde wijze te boeken, maar u wilt meer 'bedrijfseconomisch' boeken

- u heeft meerdere departementen binnen uw organisatie en wenst deze apart beter te controleren.

- uw onderneming werkt projectmatig, en wenst per project de nodige details uit de boekhouding af te leiden (zie analytische boekhouding en projecten)

- u beschikt over meerdere winkels, en wilt de performance van deze apart meten

 

Zo zijn er nog wel redenen te meer om het implementeren van een analytische boekhouding noodzakelijk te vinden.

Feit is vooral dat we met DBFACTw vooral gezocht hebben naar een manier om de analytische boekhouding zo praktisch mogelijk te maken. Dit wil zeggen, dat 90% van de informatie voor de analytische boekhouding op een snelle en doorzichtige manier geboekt wordt, tot de afschrijvingen toe.

 

Protip

Een analytische boekhouding opstellen is geen sinecure. U moet weten welke informatie u uit het systeem wenst te halen. Daarom is het van groot belang dat u zich laat begeleiden door adviseurs met een bedrijfseconomische achtergrond.

 

 

Protip

Als u denkt nood te hebben aan een analytische boekhouding, probeer eerst te noteren welke vragen u precies stelt. Het is daarna voor uw consultant helemaal niet zo moeilijk meer om in het analytisch plan de juiste structuur aan te brengen. Het principe van 'bezin vooraleer u begint' is voor analytische boekhouding des te meer van belang.