Analytische koppeling per divisie

Navigation:  Filebeheer > Boekhouding bestanden > Analytische bestanden >

Analytische koppeling per divisie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per divisie kunt u er voor zorgen dat DBFACTw automatisch een andere analytische rekening gaat gebruiken. Zo kan DBFACTw volautomatisch vanuit de facturatie gaan bepalen welke analytische rekening gebruikt kan worden.

 

Om aan de verkopen verschillende analytische codes toe te wijze naargelang de divisies koppelingen aanmaken :

veld 'koppel rekening' : originele code van de artikelfiche

veld 'aan rekening' : code die voor de  divisie moet gebruikt worden

veld voor divisie : gekozen divisie