Analytische bestanden

Navigation:  Filebeheer > Boekhouding bestanden >

Analytische bestanden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U maakt gebruik van de analytische bestanden om de analytische rekeningen vast te leggen, alsook parameters naar divisies toe te definiëren.