Analytische balans

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Analytische Boekhouding >

Analytische balans

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nog aanwezig voor backwards compatibility. U kunt eigenlijk beter gebruik maken van de analytische balans werklijst.

 

Deze lijst geeft een analytische balans weer volgens de definities die werden ingegeven in het punt 'boekhouding – boekhoudkundige lijsten – analytische lijsten – Definitie balans' Deze lijst laat toe een zeer nauwkeurige analyse te maken van de kosten en opbrengsten per kosten/opbrengst plaats. Op die manier kan uitgemaakt worden (indien de analytische codes gelijk lopen met de divisies) welke divisie winstgevend is of niet en in welke mate.

 

 

De analytische rekeningen kunnen bij de verkoop gekoppeld worden aan de divisies of aan de artikelen, naar wens. Bedrijven met twee of meer productlijnen in 1 entiteit zullen verkiezen op te splitsen naargelang de artikelen. De bedrijven met 1 productlijn maar met verschillende verkooppunten zullen daarentegen verkiezen de analytische rekeningen te koppelen aan de verkooppunten (divisies). Een combinatie van de twee is eveneens mogelijk.

 

In DBFACTw wordt steeds gesproken over analytische rekeningen en niet over analytische codes. Dit is meer dan een begrip. In DBFACTw interpreteren wij de analytische boekhouding als een zelfstandig geheel, gekoppeld aan de boekhouding. DBFACTw kan werken met ENKEL analytische rekeningen, zonder een combinatie op te vragen met een grootboekrekening. De pakketten die werken met enkel een code (d.i. een extensie van de grootboekrekening) moeten verplichtend eveneens steeds een grootboekrekening gebruiken.

 

Wat de aankopen betreft, wordt de analytische opsplitsing ingegeven bij het inboeken van de kost. Dit kan gebeuren in de aankoopfacturen, de creditnota's op aankopen, de diverse bewerkingen of nog in eender welk financieel dagboek. Wij verwijzen naar die afdelingen voor meer details.