Analyse verkoop artikel/relaties

Navigation:  Historieken en lijsten > Verkoopanalyse >

Analyse verkoop artikel/relaties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u eenvoudige historieken en analyses uitvoeren op de historiek van de verkoop aan relaties.

 

Klungelalarm

Deze functie baseert zich op historiek-bestanden waar uitgebreide informatie in zit. Indien u upgegraded bent van een vorige versie, kunt u best eens een 'herstellen zakencijfer' uitvoeren, vooraleer de extra historieken hiervan te bekijken.

 

Deze lijst is alleen toegankelijk voor gebruikers die het recht hebben de historieken te bekijken en de marges van artikelen.