AGD - Administratief Geleide document

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Leveringsbons >

AGD - Administratief Geleide document

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het werken met een AGD (Administratief geleide Document), wordt geactiveerd, op het moment dat men wenst gebruik te maken van een 'accijnsdepot', d.w.z. dat u goederen importeert of exporteert, en de betaling van de accijnzen op deze goederen uitgesteld wordt. Het is dan pas bij de verkoop (of beter, levering) van de goederen, dat periodiek (normaal wekelijks) gedeclareerd wordt hoeveel accijnzen er betaald  moeten worden op de geleverde goederen.

 

voor meer informatie, zie 'Accijnzen, AGD en ACC4'

 

 

Het Administratief geleide document wordt opgesteld in 5 exemplaren:

 

1 voor de afzender

1 voor de bevoegde ontvanger der accijnzen

1 voor de geadresseerde

1 dat voor zuivering naar de afzender wordt teruggezonden

1 voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming

 

De erkend entrepothouder die verzendt onder de schorsingsregeling is van zijn verantwoordelijkheid ontslagen bij de aanzuivering van het administratief geleidedocument.

 

Wanneer geen aanzuivering plaatsvindt binnen de drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de goederen, moet de afzender de administratie hiervan op de hoogte brengen.

 

Een vereenvoudigde regeling kan worden toegepast in geval van frequente verzending (die uiteraard onder de schorsingsregeling vallen) van eenzelfde belastingsentrepot die gelegen zijn op verschillende plaatsen, waarbij een gecentraliseerde boekhouding wordt gehouden en waarbij de magazijnen gelegen zijn in het ambtsgebied van eenzelfde ontvanger der acijnzen.

 

Zo een document noemen we een vereenvoudigd geleidedocument. Dit dient opgesteld te worden via een VGD:

3 exemplaren:

 

1 voor de verzender

1 voor de geadresseerde

1 voor de verzender voor aanzuivering van de zending

 

Verplicht in te vullen:

 

Leveringsadres

Accijnsnummer

Artikelen moeten gekoppeld zijn aan een Intrastat nummer

 

 

Meer informatie omtrent Intrastat onder het topic intrastat.

 

 

Werkwijze:

 

We stellen een Leveringsbon op (zorg ervoor dat het leveringsadres ingevuld is).

 


 
We selecteren welke goederen we gaan leveren en drukken vervolgens op de button <Opslaan>

 

 
Wanneer u niet met multistock werkt krijgt u volgend venster niet!!!.
 

 

Hier selecteren we de stockplaats van de goederen.

Vervolgens klikken we op opslaan waarna we het OUTPUT venster zien verschijnen

 

 
In het veld AGD nummer vullen we het Intrastat nummer in dat gekoppeld is aan het artikel.
 

 
Wanneer we nu op de button <Doorgaan> klikken krijgen we het selectie output scherm waar we de leveringsbon kunnen afdrukken.

(hier kunnen we zien dat de accijnzen worden afgetrokken)