Afschrijvingstabellen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Afschrijvingstabellen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zoals de naam het zegt, wordt hier de afschrijvingstabel voor alle aanwervingen over een periode van zes jaar weergegeven vanaf het geselecteerde boekjaar. Het aantal af te schrijven 12den op het eerste boekjaar is eveneens instelbaar. Deze laatste instelling geldt wel voor alle aanwervingen.