Afschrijvingen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Afschrijvingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het uitvoeren van de afschrijvingen kan mits de ingave van enkele selecties en parameters volautomatisch gebeuren, van het aanpassen van de tabellen tot en met de boeking van de diverse.

 

De selectie van de gegevens gebeurt op basis van volgend selectiescherm :

 

 

Eens de selectie ingevoerd en op OK geklikt, wordt de volgende grid bekomen

 

 

Met de knop historiek kunnen eveneens de historieken van de afschrijvingen opgevraagd worden op jaarbasis van een bepaalde investering.

 

 

De bewerking kan hier worden onderbroken (knop sluiten) of verder gezet (knop uitvoeren).

 

Na een klik op de knop 'uitvoeren afschrijving' wordt voorgesteld een lijst af te drukken die alle bewerkingen opneemt die gaan doorgevoerd worden. Op basis van dit overzicht kan heel gemakkelijk een gecontroleerd worden of alle waarden inderdaad overeenkomen en niets over het hoofd werd gezien, nog voor de afschrijving wordt uitgevoerd.

 

In het daarop volgend overzicht kunnen de af te schrijven bedragen vrij worden aangepast. De knop 'op 0 zetten' zet alle af te schrijven bedragen op 0.

 

Uiteindelijk komt het definitieve scherm te voorschijn waar de afschrijvingen zullen uitgevoerd worden

 

 

Met een klik op de knop 'uitvoeren' worden de afschrijvingen volgens de selecties en criteria uitgevoerd. Sluiten breekt de handeling af en er wordt niets weggeschreven.