Afronding

Navigation:  Filebeheer > Artikel bestanden >

Afronding

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit schermpje kunt u de eigenschappen van de gewenste afrondingsfunctie definiëren.

 

Standaard is reeds een handige afrondingstabel ingegeven. U kunt daarom de waarden eigenlijk al laten staan.

 

De afronding

 

De afronding gebeurt anders, afhankelijk van de grootte van het getal.  Zo gaat de afrondingsfunctie het lijstje af.  Is het af te ronden getal kleiner dan de eerste rij, dan zal deze rij gebruikt worden om af te ronden. Indien niet, wordt de volgende rij bekeken. Is het getal kleiner dan het getal in de eerste kolom van deze tabel, dan zal deze rij gebruikt worden enz.

 

Eens de juiste rij gekozen, wordt de afronding berekend op het tweede getal. Er wordt afgerond op het dichtst bijzijnde getal dat een veelvoud is van het ingegeven afrondingsgetal.

 

Voorbeeld 1: afrondingsgetal 1  betekent dat alle prijzen afgerond worden op het laatste cijfer.  Dit betekent dat, als het volgende cijfer (in dit geval het eerste cijfer na de komma) een 5 is of meer, dat de eenheid hoger wordt genomen.   Als het eerste cijfer na de komma een 4 of kleiner is, dan wordt het afgerond naar de eenheid minder.     Zo wordt 12.7 -> 13 en 12.4 -> 12.

 

Voorbeeld 2: afronding 0,1   betekent dat afgerond wordt tot op 1 cijfer na de komma. Een getal dat op twee cijfers na de komma eindigt op een 5 of hoger, zal afgerond worden op 1 tiende hoger. De prijzen met als tweede cijfer na de komma een nul, t/m vier, zullen afgerond worden naar beneden.

Vb:   12.71 wordt 12.7    12.73 wordt 12.7, maar 12.75 wordt 12.8

 

Voorbeeld 3: afronding 0,5: het principe blijft hetzelfde, maar de berekening lijkt iets ingewikkelder.  In dit geval zal de afronding gebeuren bij 0 tot 0,249999 naar het basisgetal. Bij een getal eindigend met  ,250000 t/m ,749999 zal het getal afgerond worden naar 0,5 en een getal eindigend met ,75.... en hoger, zal afgerond worden naar één eenheid hoger.

 

 

De psychologische prijs

 

 

Eens afgerond, wilt u een psychologische prijs berekenen, door een kleinigheid (één centiem, vijf eurocent, ...) in mindering te brengen.

 

zo worden prijzen als 5,00 euro --> 4,95 of 10.000 euro  9.999

 

Het volstaat hier per regel in te geven welke waarde u wenst af te trekken, om niet het ronde getal te verkrijgen.

 

Als u geen psychologische prijs wenst, dan volstaat het hier de waarde 0 te laten staan.

 

 

Proberen !

 

 

De beste manier om te checken is door de prijzen te berekenen. Vandaar dat op deze functie rechtstreeks een veld staat om uw prijzen in te geven. U kunt aldus testen in welke mate het afrondingssysteem werkt zoals u wenst.