Afronden van prijzen via tabel

Navigation:  Basis > Het artikel > Prijzenbeheer > Prijzen werklijst > Globaal wijzigen prijzen >

Afronden van prijzen via tabel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de knop 'tabel afronding' kunt u het tabel schema voor de afronding bekijken.  Voor verdere uitleg over de werking van de afrondingstabel, raadpleeg onder filebeheer - afronding. Zie ook het knopje met het vraagtekentje.