Afronden van prijzen via excel

Navigation:  Basis > Het artikel > Prijzenbeheer > Prijzen werklijst > Globaal wijzigen prijzen >

Afronden van prijzen via excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sinds de versie 2.61faa is het mogelijk om bestaande prijzen af te ronden. Dit is mogelijk via de prijzenwerklijst (direct-menu 744)

 

Werkwijze

 

We maken een selectie van de artikelen waar we de afronding op willen toepassen. Vervolgens markeren we deze en klikken we op wijzigen/globaal

Nu krijgen we het globaal wijzigen scherm
 

 

Prijs afronden

Hier bepaalt u welke prijzen u wenst af te ronden

Afrondingformule in excel

Hier kunt u de door in excel aangemaakte formule koppelen in DBfact:

1. papieren icoon: door hierop te klikken kan u een nieuwe excel openen (met standaardformule ingevuld)
2. vergrootglas: door hierop te klikken kan u een reeds door u aangemaakte formule koppelen in DBfact (selecteer de directory)

 

Voorbeeld van de formule:

 

In dit voorbeeld klikken we op het papieren icoon, waardoor we een nieuwe formule aanmaken. Eerst dienen we nog een bestemmingsfolder te selecteren als ook een naam voor de excel.
Eenmaal we dat gedaan hebben verkrijgen we volgend scherm:
 

 

Van

Begin eenheid

Tot

Tot deze eenheid

Vandec

Vanaf decimaal

Totdec

Tot deze decimaal

Afrond

Geef hier de manier in waarop afgerond moet worden

 

Ik stel nu een eenvoudige formule op:

 

 

Deze formule gaat als volgt afronden:
 
De waarden tussen 0 en 500 met een decimaal 0.01 tot 0.05 worden tot op 0.05 afgerond

De waarden tussen 500 en 1000 met een decimaal tussen 0.01 en 0.05 worden afgerond tot op 0.99
 

Protip

Gebruik zoveel lijnen als u zelf wenst, waardoor complexe afrondingen mogelijk zijn