Automatische afpunting

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Automatische afpunting

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze functie heeft als doel de rekening courant van de klanten in de mate van het mogelijke af te punten. DBFACT gaat automatisch op zoek naar facturen en bijhorende betalingen op basis van het factuurnummer. Dit houdt in dat de betaling of de diverse bewerking moet geboekt zijn op documentnummer en niet op relatie.

Indien DBFACT een factuur en een betaling terugvindt met hetzelfde documentnummer EN dat het totaal debet en het totaal credit van het document gelijk zijn, zal het programma de bewerkingen met elkaar afpunten.

 

Mogelijks zijn er bewerkingen geboekt op relatie (zoals de beginstituatie van een boekhouding of een globale gedeeltelijke betaling van meerdere documenten), waardoor geen documentnummer aanwezig is. Deze bewerkingen worden dus niet afgepunt. Om dit probleem op te lossen bestaat de mogelijkheid het veld "0-rekeningen afpunten" aan te vinken. Met deze optie worden alle rekeningen courant die een 0-saldo vertonen afgepunt, gelijk of er bij de bewerkingen een documentnummer werd gebruikt of niet.

 

Vanzelfsprekend worden twee aparte rekeningen (zoals klant x en leverancier x, of klant x waarop facturen zijn geboekt en klant y waarop de betalingen zijn geboekt) niet afgepunt, al kunnen deze rekeningen gecompenseerd worden.