Afpunten Receptie

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Aankoopboek >

Afpunten Receptie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie worden de ontvangen goederen gekoppeld aan de aankoopfactuur.

 

 

Beschrijving velden bovenste grid (hier staan de gegevens in van de receptie).

 

Leverancier

Geef hier de leverancier in waarvan u de recepties wenst af te punten

Van receptie tot receptie

Geef hier de 'range' van receptiebonnummers in die moeten worden afgepunt.

Van en tot datum

Hier kan je de datums ingeven van de recepties.

 

Protip

Bij het afpunten van recepties, in inkomende facturen of creditnota's, bestaat nu ook de mogelijkheid om onmiddellijk een volledig document, bestelbon/receptie/levering te markeren. Door een rechtermuisklik krijgt u de keuze om het document te openen of om de bon te markeren.

 

Beschrijving velden onderste grid (hier staan de gegevens in van de gekoppelde receptieregels voor de aankoopfactuur of aankoopcreditnota).

 

Aankoopfactuur

Hier geef je een bestaand aankoopfactuurnummer in waarmee de recepties dienen gekoppeld te worden.

Aankoopcreditnota

Hier geef je een bestaand aankoopcreditnotanummer in waarmee de recepties dienen gekoppeld te worden.

Totaal excl.

In dit veld komt het totaal bedrag van de gemarkeerde receptieregels die gaan overgenomen worden.

 

Via dit menu kunt u recepties manueel afpunten. Bovenaan in de grid geeft u de naam in van de leverancier of het receptienummer of u zoekt op datum, om de recepties weer te geven. Dan klikt u deze via het pijltje naar beneden of via Rechts klikken en Bon markeren en komen de receptieregels in het onderste grid te staan. Vervolgens kan de receptie aan een bestaande aankoopfactuur of aankoopcreditnota gekoppeld worden door het nummer in te geven in het veldje aankoopfactuur of aankoopcreditnota, klikken op de button <Opslaan>.

 

Protip

Om heel oude recepties af te punten, die al verwerkt zijn, maar nog niet zijn overgenomen aan een aankoopfactuur of aankoopcreditnota en u deze uit de lijst van over te nemen recepties wilt, kunt u deze gewoon afpunten zonder koppeling in te geven, dan geeft u geen nummer in, klikken op button <Opslaan> en zo verdwijnen deze recepties uit de lijst Afpunten recepties.

 

Bij de kolommen met de bedragen (bv Eenheid of Totaal) staat een "#" teken, dit betekent dat u de bedragen in deze kolommen kunt aanpassen. De aanpassing die u hier uitvoert, past ook de laatste inkoopprijs excl. BTW aan op de artikelfiche. Indien Helpkey 930020 'Prijzen bijwerken bij leveranciers' aangevinkt staat met de keuze 'bevestiging vragen' of 'Default bijwerken', dan wordt de prijs in artikelfiche: knopje Leveranciers onder Tabblad Aankoop aangepast.