Afdrukken

Navigation:  Commercieel beheer > Werken met documenten >

Afdrukken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij elk document, of elke lijst, die kan worden afgedrukt komen we in wat wij benoemen als het Selektie output scherm...

In dit scherm kan je verschillend dingen doen...

 

 

Scherm

Drukt het huidige document af naar het scherm. Voor deze functie wordt de standaard printerdriver gebruikt van Windows

Printer

Druk af op de geselecteerde printer.

Bestand

Via deze button wordt het geselecteerde document of lijst bewaard in een tekstbestand, Excel rekenblad, Word pagina, HTML, rich text, ADOBE PDF of XML bestand nadat hier een naam aan is gegeven voor bewaring.

Fax

Indien de optie voorzien is om te faxen vanuit DBFACT kan dit via deze button.

E-mail

Via deze button wordt van het document of de lijst een PDF of RTF document aangemaakt en doorgemaild.

Export

Alle informatie voorhanden in de databases gekoppeld aan dit document of deze lijst kunnen worden geëxporteerd via deze button. U kan deze file dan bewaren onder een Excel rekenblad of een DBF bestand.