Afbeeldingen werklijst

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > Afbeeldingen >

Afbeeldingen werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze werklijst verkrijgt men een overzicht van de gekoppelde afbeeldingen.

 

 

In deze lijst zien we alle gekoppelde afbeeldingen. Laat ons even alle buttons overlopen...

 

Nieuw

Door deze button te gebruiken wordt het mogelijk meerdere artikelen aan de geselecteerde afbeelding te koppelen. Deze functie wordt vooral gebruikt indien je bvb één afbeelding voor alle routers gebruikt.

Opvragen

Hier kan je of het artikel opvragen of de geselecteerde afbeelding bekijken.

Wijzigen

Met deze button kan je de afbeelding wijzigen of via de optie 'globaal wijzigen' de afmetingen van de selectie aanpassen.

Markeren

Werkt op dezelfde manier als in al onze werklijsten

Verwijderen

Hiermee verwijder je de geselecteerde regels.

Afdrukken

Via deze button bekom je een overzicht van het overzicht dat in de werklijst is terug te vinden

Sluiten

Sluit deze werklijst af door gebruik te maken van deze button.

Deze button opent zoals in alle schermen waar deze terug te vinden de gekoppelde afbeelding.

Door op deze button te klikken wordt de werklijst van de afbeeldingen geopend.

 

Deze werklijst (via direct-menu 1097) is ook apart geïntegreerd in DBFACTw en geeft ons ondermeer volgende mogelijkheden:

 

Wijzigen van de afbeelding die gekoppeld zijn aan een selectie van artikelen

Globaal wijzigen van de grootte van artikelen

Enkel weergeven van een bepaalde type van afbeelding (JPG, GIF, ICO,...)

Zoeken op afbeeldingen die een bepaalde grootte hebben (aantal Kb's)

 

Klungelalarm

Als u de grootte wijzigt van een afbeelding dan is die wijziging definitief en zullen dus m.a.w. uw geselecteerde afbeeldingen gewijzigd zijn in grootte. De buttons Maximaal, Aspect ratio en Roteer die u kan gebruiken bij het opvragen van een gekoppelde afbeelding aan een artikel beïnvloeden enkel de weergave van de afbeelding en dus niet het originele bestand.

 

Je zal zien dat je na het klikken op de button <Nieuw> in een apart schermpje komen waar we een artikel gaan voorzien van een foto. Eerst geven we het gewenste artikel in en een eventuele omschrijving. Daarna kiezen we voor de button <Wijzigen> om de juiste afbeelding te selecteren. Eens dit gedaan kan u eventueel de weergave/formaat van de afbeelding bijstellen met de buttons <Maximaal> <Aspect ratio> en <Roteer>. Als laatste dienen we de wijziging te bewaren door te drukken op de button <Opslaan>.

 

 

Zoals je kan zien in bovenstaand scherm wordt de ingevulde omschrijving gekoppeld samen met de foto aan het betreffende artikel. Omdat dit tot nog toe de enige afbeelding is voor dit artikel staat deze automatisch als default ingesteld.