Activiteiten

Navigation:  Basis > De relatie > Sectoren en Activiteiten >

Activiteiten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct menu 666 komen we in de activiteitenwerklijst terecht. Net als bij de sectoren kunnen we de activiteiten definiëren, wijzigen, opvragen, samenvoegen, afdrukken, …

 

 

Deze werklijst werkt op dezelfde manier als deze van de sectoren.

Samenvoegen van activiteiten gaat ook via de knop ‘Samenvoegen’. Hiervoor selecteren we al de activiteiten die moeten worden samengevoegd en we plaatsen de cursor op de activiteit dat moet worden behouden zodat deze regel oplicht.

Bij het verwijderen van activiteiten wordt, vooraleer deze wordt verwijderd, eerst gecontroleerd of de betreffende activiteit(en) niet worden gebruikt.

We halen er onze vorige relatie terug bij. Deze had na het globaal wijzigen de combinatie ‘Machines en transport’ – ‘Transport’. We proberen de activiteit ‘Transport’ te verwijderen :

 

 

 

Als deze nergens gebruikt is zal de activiteit worden uitgeveegd.

Via de knop ‘Wijzigen – Toevoegen standaardactiviteiten’ wordt, na bevestiging,  aan de bestaande lijst van activiteiten de standaardactiviteiten TOEGEVOEGD.

Als we dubbelklikken op een activiteit of we klikken op ‘Wijzigen – Activiteit’ zien we de activiteit in detail :

 

Daaronder gaan we de gekoppelde sectoren instellen.

Een extra instelling bij de activiteiten is de optie Koppel alle sectoren aan deze activiteit, welke  standaard bij elke activiteit aanstaat. Als deze optie AAN staat zal deze activiteit bij ELKE sector te kiezen zijn.

Als we niet willen dat deze activiteit bij elke sector beschikbaar is, kunnen we ook sectoren gaan koppelen. Dit werkt op dezelfde manier als bij de sectoren. We kunnen sectoren slepen of gebruik maken van de pijltjes.

 

 

Zodra we een sector koppelen wordt de optie ‘Koppel alle sectoren aan deze activiteit’ uitgeschakeld. Schakelen we deze terug in wordt de lijst van gekoppelde sectoren automatisch leeggemaakt.

Mochten we in de relatiefiche de activiteit ‘Wijnen en alcoholische dranken’ kiezen dan zal bij de sector ALLEEN ‘Food and beverages’ kunnen worden gekozen.

Bij het verwijderen van een gekoppelde sector zal, zoals bij de sectoren, een controle worden uitgevoerd of de combinatie nergens wordt gebruikt.

 

 

U kan opnieuw de relatiewerklijst oproepen om de relatie(s) globaal te wijzigen. Als de combinatie nadien niet meer bestaat zal de gekoppelde sector worden uitgeveegd.

Bewaren van de activiteit doen we via de knop ‘Opslaan’.