Acties in DBFACTw

Navigation:  CRM >

Acties in DBFACTw

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vermits het de dag van vandaag belangrijker wordt om ten allen tijde op een snelle manier een overzicht te kunnen verkrijgen van alle afspraken, telefoons, ..., bewerkingen die zijn gebeurd op een relatie werken we al geruime tijd met zogenaamde acties in DBFACTw.

 

Acties zoals we ze bespreken in DBFACTw kunnen verschillende zaken betekenen. Enkele voorbeelden zijn :

Telefoon

Bezoeken

Demo gaan geven

Offerte maken

...

 

Zoals je ziet kan je deze functionaliteit voor heel veel zaken gaan gebruiken. Denk hier voor implementatie eens goed over na...

 

Zo is het nu ook mogelijk om vanaf versie 2.61 een actie te laten aanmaken telkenmale er een mail wordt verstuurd naar uw selectie van relaties gebruik makende van de exportwizard relaties of gebruik makende van de standaard email functionaliteit in DBFACTw.