Actie-planning

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies >

Actie-planning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

We kunnen met DBFACTw natuurlijk nog meer...door de supplementaire module Actie-Planning te activeren.

 

Door gebruik te maken van deze module wordt het mogelijk om bepaalde acties, zoals onderhouden, interventies, updates,..., in te plannen in het actiebeheer van DBFACTw en/of het Outlook agendabeheer.

Deze module is initieel ontwikkeld om op een gemakkelijke manier onderhouden in te plannen bij een klant naar aanleiding van een aankoop die is gedaan.

 

 

Voorbeeld 1:

 

Een klant koopt bij jou een bepaalde alarminstallatie. De klant koopt bij dit artikel een onderhoudscontract, dit onderhoudscontract vermeld dat er minimum elk jaar een onderhoud dient ingepland te worden. Door gebruik te maken van deze module zal je bij het afsluiten van uw verkoopsdocument een actie kunnen inplannen (al dan niet met een terugkeerpatroon) waarbij je na verloop van de ingestelde periode een verwittiging kan krijgen dat dit geplande onderhoud (lees: actie) moet worden uitgevoerd.

 

Uiteraard is de datum die wordt voorgesteld door DBFACTw niet altijd de effectieve datum waarop het onderhoud kan doorgaan. In de meeste gevallen dient er uiteraard nog contact te worden opgenomen met de klant en concreet te worden afgesproken wanneer het onderhoud kan doorgaan. Dit noemen we dan de geplande onderhouden vastleggen. Ook dit kan gebeuren via DBFACTw. Meestal gebeurt dit door de management assistente of diegene die de planning van de onderhouden doet.

 

Nadat het onderhoud is uitgevoerd dient dit afgewerkt te worden. Er wordt aan dit onderhoud (lees: actie) extra informatie toegevoegd. (Nieuw onderhoud nodig, factureren, ...). Een nieuwe afspraak kan vervolgens worden ingepland in DBFACTw.

 

 

Natuurlijke flow van een onderhoud

 

1.Eerst is het noodzakelijk dat de actie wordt aangemaakt vanuit een leveringsbon of een factuur. De planningsdatum wordt ingevuld naargelang de interval van het onderhoud.

2.Via nog te plannen onderhouden wordt een effectieve datum en uur vastgelegd voor het onderhoud.

3.Nadat het onderhoud afgelopen is wordt het onderhoud afgesloten. Alle gegevens (effectieve duur, financiële afhandeling, of er een volgend OH moet volgen,...) worden correct ingevuld. Dit kan door de technieker of via een medewerker gebeuren.

4.Via het scherm volgende onderhouden plannen wordt eventueel een volgend onderhoud gepland. Het vorige onderhoud wordt definitief afgesloten. Er wordt een link gelegd tussen beide onderhouden zodat steeds kan worden getraceerd uit welk onderhoud het nieuwe onderhoud is gecreëerd.