Accijnzen, AGD en ACC4

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Leveringsbons > AGD - Administratief Geleide document >

Accijnzen, AGD en ACC4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ondernemingen die goederen importeren waar accijnzen en dergelijke importeren, willen de betaling van hun accijnzen uitstellen.  Als u in de situatie terechtkomt waar u wenst te werken met een zogenaamde accijnsdepot, dan  moeten volgende stappen gevolgd worden

 

Een accijnsdepot is dus een magazijn, waar goederen binnenkomen en vertrekken. Deze goederen blijven als het ware

 

Uw dossier moet

- met multistock geactiveerd zijn.

- u maakt duidelijk (spreekt intern duidelijk af)  in de multistock welke stockplaats gebruikt wordt voor de accijnsdepot

 

De AGD (het administratief geleide document), wordt gebruikt om transporten te regelen tussen verschillende depots. Indien u leveringen wenst te doen vanuit de accijnsdepot naar een buitenlandse klant of een andere klant die een accijnsdepot heeft, moet dit document het transport begeleiden.

Men kan het document ook elektronisch gaan declareren in aparte administratieve systemen, buiten DBFACTw om.  Indien men een koppeling wenst tussen beide systemen,  geeft u de informatie door van het administratief systeem, en kan Sage TML nakijken of een tussenbestand kan gemaakt worden, om in te lezen in het andere administratieve systeem.

 

De ACC4 is een wekelijkse declaratie van alle uitgeleverde goederen die niét naar  andere accijnsdepots of het buitenland zijn gebeurd. Immers, de ACC4 wordt gebruikt om op basis van deze verbruiken de accijnzen te berekenen die wekelijks betaald moeten worden.  Opdat dit correct verloopt, dient men uitdrukkelijk alle stappen goed te overlopen.  Op diverse plaatsen in DBFACTw moeten de gegevens goed ingevuld zijn, opdat de berekeningen correct kunnen verlopen.

 

In hetgeen volgt, noteren we de diverse plaatsen in het programma, die correct ingevuld moeten zijn.

 

Dossier/firmagegevens

In de firmagegevens kan men de nummer van de accijnsdepot ingeven. Deze nummer wordt onder andere op een AGD afgedrukt, als bevestiging voor controle dat men over een accijnsdepot beschikt.

 

Artikelen

Op de artikelfiche dienen volgende zaken juist geconfigureerd zijn

stockcontrole is aangevinkt

multistock is actief: men moet apart bijhouden welke hoeveelheid van het artikel zich in de depot bevindt ten opzichte van wat in de standaard voorraad aanwezig is.

de intrastatcodes zijn ingevuld. Zowel op de ACC4 als op de AGD worden deze codes gebruikt voor declaraties.

accijns: per artikel wordt het bedrag aan accijns ingegeven (d.w.z. het bedrag van accijnzen per eenheid)

soort eenheid: om duidelijk op te volgen is het zeker van belang om de soort eenheid in te vullen. Dit kan bv. "fles" of "stuk" zijn.

inhoud: per artikel wordt ingegeven wat de inhoud is.  Voor een fles wijn is dat bv. typisch 0,75 liter. Immers, de accijnzen, bijzondere accijnzen en verpakheffingen worden voor dergelijke producten meestal berekend op bv. hectoliter (dus vandaar dat de inhoud per stuk zeker bekend moet zijn).

 

Accijnskrediet

Standaard wordt in het dossier voorzien dat alle artikelen incluis de accijnzen zijn. Dit betekent echter concreet dat, als we de artikelen verkopen (leveren) aan een andere accijnsdepot, de prijzen anders berekend moeten worden. Echter, de gewone prijzen blijven gehandhaafd.  Echter, aangezien DBFACTw detecteert dat het om een levering gaat naar een andere accijnsdepot of naar het buitenland, wordt bij het bewaren van het document de som van de accijnzen in mindering gebracht via een artikel "accijnskrediet".

Deze detectie gebeurt eenvoudig, door dat bij het afsluiten van de levering, een AGD nummer ingevuld kan worden in het afsluitscherm. Indien dit niet ingevuld is, zal DBFACTw er van uit gaan dat accijnskrediet niét moet gebruikt worden.

 

Artikel accijnskrediet

Om deze vermindering van de accijnzen te kunnen berekenen dient men een artikel te hebben aangemaakt

Omschrijving "Accijnskrediet"

Stockcontrole uitgeschakeld

Grootboekrekening: mag best apart staan.

BTW code standaard

 

Intrastat codes

Via de intrastatwerklijst kun je alle intrastat codes aanmaken. Daarbij moet men in dit geval alle informatie vervolledigen.  Standaard heeft men echter de mogelijkheid om slechts 8 cijfers in te geven.

Pas dit ook zo toe, maar als de code langer is, gebruik dan voor de laatste positie een letter.

 

Zo is bv. code  2014 10 15 78   als code 2014101X

en is code 2014 10 15 79    als code 2014101Y  terug te vinden.

 

De 'volledige' code kan je ingeven onder 'afdrukcode', en kan layout-technisch ook gebruikt worden op de afdruk van de AGD of de ACC4.

Daarnaast kun je ook de heffing-codes ingeven, die dan van belang zijn om te weten welke heffing er qua accijns, bijzondere accijns of verpakkingsheffing gebruikt moet worden voor de desbetreffende intrastatcode.

 

Opgelet: ook de uitgebreide beschrijving dient men in te geven, aangezien dit afgedrukt wordt op de AGD of de ACC4.  Indien u louter elektronisch werkt, kunt u de beschrijving overnemen uit de omschrijving.

 

Heffingen werklijst

De heffingen worden ingegeven, zodat  in de ACC4 kan berekend worden hoeveel accijnzen, bijzondere accijnzen of verpakkingsheffingen gebruikt moeten worden. Deze worden apart ingegeven, en als factor wordt standaard 100 ingevuld. Dit wordt zo voorgesteld, aangezien de accijnzen standaard in euro / hectorliter (= 100 liter) worden berekend.

 

Voorbeelden:

Heffing Accijnzen - Code 009 - niet mousserende wijnen - 47.0998 per 100

Heffing Accijnzen - Code 014 - Mousserende wijnen - 161,1308 per 100

Heffing Accijnzen - Code 021 - Porto & dessertwijnen  - 66,9313 per 100

Heffing Bijzondere accijns - Code 034 - Tussenproducten port / dessertwijnen - 32,2262 per 100

Heffing Verpakkingsheffing - Code 049 - Verpakkingsheffing  - 9,86 per 100

 

Klanten (relaties)

Om aan te kunnen duiden in DBFACTw dat u een transport doet van uw eigen accijnsdepot naar een andere klant, die ook een accijnsdepot heeft, of ook een klant in het buitenland, dient men het accijnsdepotnummer in te geven bij de relatie.

U kunt dit nummer niét ingeven op de relatie zelf, maar wel op het leveringsadres.

Indien u dergelijke levering wenst uit te voeren, moét u daarom een leveringsadres aanmaken, en op de plaats waar staat "adresnummer", geeft u het nummer in van de accijnsdepot.  Dit nummer wordt trouwens ook afgedrukt op de AGD.

 

 

Opmerkingen

1.Besteed aub veel aandacht aan het juist zetten van alle gegevens.  Eens alles goed staat, is het immers kinderspel om de lijsten te vragen, zodat deze de juiste berekeningen kunnen doen.  Voorbeeld: u koppelt in intrastat de heffingcode niet.  Dan weet DBFACTw niet dat er een verband bestaat, en zal het artikel ook niet weerhouden worden om de accijnzen te berekenen.

2.Gebruik steeds consequent de leveringen

3.Bij gebruik van een accijnsdepot naast andere depots, dient u goederen te transfereren via leveringsbon en receptiebon. De leveringsbon is immers géén AGD, en is een levering aan 'jezelf'. De receptie gebeurt dan in het 'niet-accijns depot'.

 

Meer informatie over de AGD vindt u hier terug.

Meer informatie over de ACC4 vindt u hier terug.