ACC4

Navigation:  Historieken en lijsten > Lijsten >

ACC4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor ondernemingen die beschikken over een accijnsdépot, wordt de uitgebreide administratie rond de declaratie van leveringen zeer omslachtig. Met deze optie kunt u uw ACC4 automatisch afdrukken op de daarvoor voorziene kettingformulieren.

 

Met deze functie verkrijgen we de declaratie van de artikelen en hun respectievelijke aantallen, zoals die uit de stockplaats, overeenkomend met de accijnsdepot, vertrokken zijn. Het is immers deze lijst die gebruikt wordt als basis om de (uitgestelde betaling van de) accijnzen te voldoen. Per artikel moet daarom minutieus bijgehouden zijn

 

welke intrastat code gebruikt moet worden

wat de aantallen zijn die gebruikt zijn

welke heffing er aan accijnzen zijn op deze artikelen

 

U kiest daarvoor:

 

Leveringsdatum

Op basis van de leveringsdatum worden de leveringen gekozen die niét onder het regime vallen van de AGD. We hebben het hier eigenlijk over kasverkopen, leveringen, rechtstreekse facturen.

Stockplaats

Aanduiding welke stockplaats verwijst naar uw accijns depot

Regeling

Aanduiding onder welke regeling uw accijnsdepot valt. Deze informatie wordt ook afgedrukt op het rapport.

 

Verschillende rapporten zijn mogelijk, en hebben allemaal als doel de informatie terug te vinden van de uit de accijnsdepot vertrokken goederen.

 

Opmerking: deze lijst is ontwikkeld voor de sector van de drankenhandel. Het is niet ondenkbaar dat het rapport voor uw specifieke situatie aangepast moet worden. Neem daarvoor contact op met TML of met uw professionele dealer voor de aanpassing van uw layout.