Module inventarisprocedure

Navigation:  »No topics above this level«

Module inventarisprocedure

Return to chapter overview

De inventarismodule is volledig aangepast aan de nieuwe werking van de WMS.  De werking is daarvoor ook grondig aangepast.

 

Waar vroeger de nadruk lag op uiterst snel de totale inventaris te kunnen tellen, en correcties doorvoerenis dit nu grondig gewijzigd. Immers, per artikel is de kans op fouten dermate verminderd door het gebruik van locaties.

 

In essentie is voor de inventarisprocedure dan een aanpassing gebeurd om deze compatible te maken met WMS.

 

 

De inventarisprocedure als telling

 

De tellingen gebeuren niet meer op 'totaliteit', maar op locatie. Men kan een locatie scannen, en dan zien welke artikelen zich in de locatie bevinden.

 

 

De inventarisprocedure als waardering

 

Door een inventarisprocedure aan te maken, wordt als het ware de situatie 'bevroren' zoals die op dat moment voor de inventaris is. Er kan aldus berekend worden wat de inventariswaarde was op een bepaald moment.

 

ofwel voor de ganse onderneming

ofwel voor een onderdeel van de onderneming. Daarmee wordt bedoeld, een stockplaats met al zijn onderliggende stockplaatsen wordt geïnventariseerd, om de waarde van die stock te kunnen berekenen.

 

Indien dynamisch met vele stock locaties wordt gewerkt, is er nood aan een nieuwe procedure. Deze wordt hieronder beschreven.

 

De stock locatie telling

 

De inventarisprocedure wordt uitgebreid met een stock per stockplaats / lot / unit.

Voor gebruikers die heel gedetailleerd stock bijhouden rekening houdend met de stock locatie, wordt volgend concept gebruikt:

Men scant (of duidt aan) een bepaalde stock locatie.

Automatisch krjigen we een overzicht van wat zich op deze locatie zou moeten bevinden.

Indien dit niet klopt met de realiteit, kunnen we onmiddellijk stock correcties doorvoeren.

Deze correcties komen overeen met de manuele correcties die anders doorgevoerd worden.

Van deze laatste kan te allen tijde makkelijk een overzicht gecreëerd worden.