Aanpassingen lotbeheer

Navigation:  »No topics above this level«

Aanpassingen lotbeheer

Return to chapter overview

Het herwerken van de loten is in de laatste faze een belangrijke stap. Immers, we willen bijhouden per lot wat de stock is, en waar die loten zich bevinden (in welke stockplaats). Daardoor zullen per stock transactie zichtbaar gemaakt worden welk lot gebruikt werd, en zal ook de historiek dit zichtbaar maken:

 

Op het artikel

- loten actief ja/neen (eenmaal actief, wordt altijd een lot aangemaakt voor de bestaande stock). Indien loten op meerdere locaties, wordt er respectievelijk per stockplaats een lot aangemaakt met de hoeveelheid in voorraad

- indien actief, wordt bij iedere inkomende/uitgaande beweging het lot gevraagd waarover de transactie gaat.

 

Bij bestellingen klant

- kan aangeduid worden of de bestel(regel) uit één lot moet komen, of zelfs 'uit voorkeur' uit welk lot het moet komen.

- bij transferten wordt bij voorstellen de mogelijkheid gecreëerd om een lot aan te duiden.

- bij productie wordt een nieuw lot (automatisch) aangemaakt en bijgehouden.

 

 

Historiek: gezien de hisartstock uitgebreid bijhoudt welke logistieke (stock) transacties zich voordoen, zal DBFACTw een overzichtelijke historiek kunnen weergeven van alle transacties die zich op een lot hebben voorgedaan.