Aanpassen saldo kassalade

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Kasboek >

Aanpassen saldo kassalade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laat toe om het kassaldo op het scherm aan te passen (vroeger in de DOS-versie 8 systeembeheer, 1 veranderen variabelen, saldo kassa). Dit past dus geenszins het saldo in het kasboek aan.