Aanpassen eenheidsprijzen backorders

Navigation:  Commercieel beheer > Aankoop > Backorders leverancier >

Aanpassen eenheidsprijzen backorders

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Men kan met deze functie de eenheisdprijs van een backorder leverancier tot een bepaalde datum in één beweging aanpassen.