Factureren periodieke facturen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Periodieke Facturatie >

Factureren periodieke facturen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie maakt u de facturen aan op basis van de informatie beschikbaar over de periodieke facturen.

 

U komt eerst in volgend keuzescherm terecht:

 

 

U geeft hier een periodedatum in, dat aan DBFACTw het signaal geeft om een lijst van aan te maken facturen presenteert, dit op basis van de informatie ingegeven bij de periodieke facturen.

Indien u een interessecode ingeeft, zal DBFACTw alleen maar deze periodieke facturen voorstellen, waarvoor deze interessecode ingevuld is én overeenkomt.

 

Uiteraard dient u ook een factuurdatum in te geven, dit om de facturen te starten. Dit hoeft niet noodzakelijk de 1ste van de maand te zijn (zoals dit klassiek is voor de periodedatum).

 

Na wat rekenwerk, stelt het programma u volgende lijst voor:

 

 

Om aan te duiden welke facturen u nu wenst aan te maken kunt u:

klikken op de knop 'markeren', om één per één bepaalde facturen aan te duiden

op de knop 'globaal' klikken om alle facturen aan te duiden

in de lijst zelf 'markeren' klikken

 

Daarna klikt u op 'doorgaan', waarna DBFACTw in snel tempo alle facturen aanmaakt.

 

 

Per factuur die door DBFACTw aangemaakt is, zal ook de periode einddatum aangepast zijn in de periodieke factuur definitie. Zo kan men makkelijk terugvinden tot wanneer de facturen die verwijzen naar de periodieke factuur gemaakt zijn.

 

Alle gemaakte facturen zijn bovendien aangeduid als 'niet afgedrukt'. Met de factuurwerklijst kunt u daarom heel snel de juiste selectie maken om de zojuist aangemaakte facturen snel na mekaar af te drukken.  Zie daarvoor 'factuurwerklijst.