Aanmaken van gebruikers

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten > Inloggen in DBFACTw >

Aanmaken van gebruikers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U neemt er nu best een lijstje bij van alle personeelsleden die gebruik gaan maken van DBFACT. Alle gebruikers hebben een inlog-naam nodig en een paswoord. Zoals je wellicht weet werken we in DBFACT met gebruikersrechten. Dit wil zeggen dat je bepaalde gebruikers die u aanmaakt geen of juist wel toegang kan geven tot bepaalde functionaliteiten. Denk hier dus ook even over na..

 

Via direct-menu 791 komt u in onze gebruikerswerklijst. Via dit menu kan u uw gewenste gebruikers aanmaken en beheren. Wat onmiddelijk opvalt is het gebruik van meerdere kleuren. We hebben dit toegepast om heel gemakkelijk onze verschillende gebruikersgroepen uit elkaar te kunnen halen. Deze kleur stelt u dus in per gebruikersgroep.

 

 

Indien we nog geen gebruikers hebben aangemaakt is deze lijst leeg.

Een nieuwe gebruiker maken we aan door de button <Nieuw> te selecteren. Na het kiezen van gebruiker kom je in volgend scherm waar je meer informatie over de gebruiker dient in te geven.

 

 

Laat ons eerst even beginnen met het aanmaken van een nieuwe DBFACT-gebruiker en zo doorheen alle instellingen "fietsen"...

 

Handig uiteraard is om de naam & voornaam van de gebruiker correct in te vullen. Tevens kan de taal hier worden geselecteerd, immers op basis van deze taalkeuze zal DBFACT worden geconfigureerd bij opstarten.

 

Login-naam

Dit is de naam die wordt gebruikt bij het inloggen in DBFACT.

Actief

Hiermee kan een gebruikersaccount (tijdelijk) worden gedeactiveerd

Voornaam

Spreekt voor zich

Achternaam

Spreekt voor zich

Gebruikersgroep

Selecteer hier de gebruikersgroep waarin de gebruiker moet worden ingedeeld

Taal

Kies hier de taal van de gebruiker

Functie

Hier kunt u de functie van de gebruiker ingegeven

E-mail

Hier kunt u het e-mail adres van de gebruiker ingeven

 

 

Algemeen

 

Login Windows:

U kan door hier de Windows login in te vullen ervoor zorgen dat indien de gebruiker die zich aanmeldt in DBFACT dezelfde gegevens heeft als die gebruiker die is aangemeld in Windows automatisch wordt aangemeld. Verdere verificatie is dan niet nodig. Deze optie wordt meestal gebruikt indien Windows gebruiker en DBFACT gebruiker zich altijd op hetzelfde station bevinden.

Gebruikers aanmaken en wijzigen:

Indien u deze gebruiker wenst toe te laten zelf gebruikers aan te maken en eventueel te wijzigen dient u deze optie aan te vinken.

Selecteer inhoud:

Door deze optie aan te vinken wordt de inhoud van een veld onmiddellijk geselecteerd in DBFACT. Dat betekent dus concreet dat indien er gegevens staan in een veld u de al ingevulde gegevens onmiddellijk kan overschrijven ipv van ze eerst uit te vegen.

Paswoord

Hier wordt het paswoord voor de gebruiker ingegeven.

Vernieuwen op de x aantal dagen

De mogelijkheid is voorzien om een gebruikerspaswoord om de x-aantal dagen te laten vervallen. Hier geeft u dus het aantal dagen in (0 = niet vernieuwen) Deze ingave kan echter enkel gebeuren door de gebruiker met het recht "Gebruikers aanmaken en wijzigen". Als een paswoord moet worden vernieuwd wordt dit gemeld bij het opstarten. Er moet dan eerst het oud paswoord en dan 2x het nieuwe paswoord ingegeven worden. Als dit niet gebeurt wordt het opstarten van DBFACT afgebroken. Ook bij het veranderen van gebruikers wordt dezelfde paswoord-controle uitgevoerd.

Laatst vernieuwd op

De datum waarop het paswoord het laatst is vernieuwd wordt hier bijgehouden.

Vertegenwoordiger:

In dit veld wordt indien een DBFACT-gebruiker ook een vertegenwoordiger is het relatienummer ingegeven is zoals deze gekend is in DBFACT. Dit laat ons ondermeer toe alleen die klanten die toebehoren aan een vertegenwoordiger wijzigbaar en zichtbaar te maken.

Technieker:

Indien deze gebruiker ook een technieker is binnen de firma kan je hier het correcte relatienummer ingeven zoals dit gekend is in DBFACT.

Verkoper:

Indien je een bepaalde verkopersnummer wenst te koppelen aan deze gebruiker kan je deze hier invullen. Verkopers dienen te worden aangemaakt via direct-menu 515.

Bookmarks-werklijst tonen bij opstarten

U kunt hier per gebruiker aangeven of de Bookmark-werklijst bij het opstarten automatisch moet worden opgestart.

 

Via de gebruikersgroep kan je aanduiden tot welke "rechten-groep" deze gebruiker dient te behoren. Meer informatie over rechten en rechtengroepen kan je hier terugvinden.

 

Klungelalarm

Een username van een gebruiker MOET uniek zijn. Hierop worden ook controles uitgevoerd bij het opstarten.

 

 

E-mail handtekening

 

 

Wie vertrouwd is met de handtekening in programma's zoals Outlook weet wat u hier kan ingeven. Vul hier de gegevens van de gebruiker in die moeten worden toegevoegd als handtekening onder een mail.

Meer informatie over de mogelijkheden kan u hier terugvinden.

 

 

E-mail/SMS

 

 

E-mailadres SMTP:

SMTP staat voor Simple Mail Transfer Protocol. Dit protocol verstuurd e-mails tussen servers. Het systeem laat toe om zonder tussenkomst van een e-mailprogramma e-mails te versturen. Hier stelt u het SMTP-emailadres in.

 

In dit tabblad kan je ook nog een aantal parameters aanduiden die betrekking hebben op het e-mailen en SMS'en vanuit DBFACT voor deze gebruiker.

 

 

Layout

 

 

In dit scherm kunt u per gebruiker een achtergrondkleur instellen die moet worden gebruikt, alsook een afbeelding. Instellingen naar kleuren van de achtergrond focus en de achtergrondkleur gebeuren hier ook.

Hier kan je ook een aantal standaard instellingen doen die te maken hebben met de favorietenbalk. Meer informatie over de favorietenbalk kan u hier terugvinden.

 

Klungelalarm

De gegevens en rechter van gebruiker SUPERVISOR zijn vastgelegd. Deze gebruiker heeft eveneens géén favorieten. Indien je toch favorieten wenst vast te leggen worden deze niet bewaard.

 

 

Locaties

 

 

Geef hier default-locaties op die moeten worden gebruikt voor de export historiek & boekhoudkundige gegevens. Tevens de locatie waar de lokale kopie moet worden geplaatst kan hier worden ingesteld.

 

 

Extra

 

 

Mappoint gebruiker:

Koppel deze gebruiker aan bepaalde gebruikers (instellingen) van mappoint

Vingerafdruk:

Hier kan u via de button wijzigen de benodigde vingerafdruk invoegen voor de desbetreffende persoon. De button verwijderen spreekt voor zich.

DDMS:

Meer informatie over DDMS kan u terugvinden in onze helpfile.

 

 

Helpdesk

 

 

Dit tabblad wordt vooral gebruikt als u onze helpdeskmodule actief hebt staan in uw dossier, als u die m.a.w. hebt aangekocht. De bedoeling is dat er heel wat default parameters kunnen worden meegegeven zodanig dat het registreren en afhandelen van een helpdeskcase vlotjes verloopt. Meer informatie over onze helpdeskmodule kan u hier terugvinden.

 

Klungelalarm

Als bij het opstarten geen gebruiker is teruggevonden dan wordt er geen standaard gebruiker aangemaakt. Er dient dan te worden ingelogd via het SUPERVISOR-account dat u is meegedeeld bij de installatie van DBFACT. Een uitzondering hierop is als de licentie op DEMO staat dan wordt er een nieuwe gebruiker DEMO aangemaakt en een DEMO-rechtengroep met alle rechten. Deze DEMO-gebruiker is dan automatisch lid van de DEMO-groep.

 

Protip

Bij lange gebruikerslijsten is het soms wat moeilijk om gebruikers / users terug te vinden. Daarom is in de Gebruikers werklijst onderaan een button <Zoeken> voorzien.