Aanmaken van acties

Navigation:  CRM > Acties in DBFACTw >

Aanmaken van acties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Acties kunnen op verschillende manieren worden aangemaakt, we bespreken deze in detail..

 

 

 

Aanmaken van een actie via de relatiefiche

 

Door gebruik te maken van de standaard functionaliteit in DBFACTw kan je je acties aanmaken via de relatiefiche. Op deze relatiefiche zien we een button staan, genaamd <acties>

 

 

Door gebruik te maken van deze button komen we terecht in onze Actie Werklijst waar we vervolgens onze acties kunnen beheren.

 

 

 

Meer uitleg over het algemene gebruik van onze werklijsten kan je hier terugvinden. Een ideale cursus omtrent dit thema is onze cursus Historieken en Lijsten die periodiek wordt georganiseerd. Meer uitleg kan je terugvinden op onze website of door hier te klikken.

 

We bespreken de verschillende buttons in de werklijsten...

 

Nieuw:

Door deze button te gebruiken kan ik een nieuwe actie aanmaken. We komen vervolgens in onderstaand scherm...

 

 

 

In dit scherm kunnen we onze te koppelen actie definiëren. We onderscheiden in dit scherm verschillende velden. Aangezien we nu een actie aanmaken van uit de relatiefiche is onze relatie gekend en wordt dus de correcte relatie bovenaan ingevuld. Je kan hier tevens contactpersonen koppelen en/of aanmaken zodanig dat specifiekere informatie beschikbaar wordt voor deze actie. Het e-mailadres dat is gekoppeld aan de geselecteerde contactpersoon wordt ook automatisch aangevuld. Je kan dit uiteraard aanpassen. Dit is van belang indien je naar deze relatie een bevestiging wenst te sturen via mail van de aangemaakte actie. Dit kan heel interessant zijn indien het gaat om een bevestiging van een afspraak. Meer informatie over het instellen van deze automatisch opgemaakte e-mailberichten kan je hier terugvinden.

 

 

Vervolgens kan je voor de actie die we nu samen aan het aanmaken zijn een bepaald type instellen. Deze types kunnen worden aangemaakt via direct-menu 518.

 

 

Hier kan je dus verschillende types acties gaan beheren. Een eventuele default duur kan ook worden ingesteld. Dit kan gemakkelijk zijn indien we onze verschillende acties gaan inplannen i.c.m. Outlook.

 

 

Uiteraard dien je voor elke actie die je aanmaakt een datum en eventueel uur in te geven. Indien het hier om een actie waaraan een default duur is gekoppeld dan wordt deze default duur automatisch bijgevuld. je kan dit hieronder zien. ik heb een actie aangemaakt Bezoeken en daar is een Default duur aangekoppeld van 2 uur.

 

 

 

Wens je eventueel een opmerking mee te geven of wat extra tekst dat belangrijk zou kunnen zijn voor deze actie dan kan je deze invullen bij Opmerking/extra gegevens. Dit kan handig zijn als overzicht.

 

 

 

Indien we deze gegevens hebben ingevuld hebben we met DBFACTw voldoende informatie om deze Actie op te slaan.

Laat ons even volgende buttons bespreken...

 

 

Outlook:

Deze button geeft je de mogelijkheid om de zojuist aangemaakte actie te exporteren naar uw of een andere gebruiker zijn Outlook-agenda. Outlook agenda's kunnen ook via deze button worden bekeken.

Document:

Door deze button te gebruiken kan je aan de aangemaakte acties documenten gaan hangen (linken); dit kunnen DBFACTw documenten zijn maar dit kunnen ook externe documenten zijn, zelfs e-mails kunnen worden gekoppeld.

Afdrukken:

Het afdrukken van een actie-detail of van de relatie-detail kan je bekomen via deze button.

E-mail:

Wens je de zojuist gemaakte actie (in mijn voorbeeld hebben we het over een bezoek) te bevestigen dan kan je dit via e-mail doen. Meer informatie over de instellingen kan je hier terugvinden.

Factureren:

Via deze button kan je automatisch een factuur aanmaken. deze functionaliteit is enkel beschikbaar indien het gaat om een actie met een interval dus m.a.w. een onderhoud. Meer info over deze module kan je hier terugvinden.

Plan volgend onderhoud:

Meer info hier.

Opslaan:

Bewaart de aangemaakte actie.

Sluiten:

Sluit de aangemaakte actie af.

 

 

 

 

Aanmaken van de actie via de actiewerklijst

 

Meer informatie over deze werklijst en hoe hier acties aan te maken kan je hier terugvinden.