Aanmaken loten op stocklocatie (vanaf faze 3)

Navigation:  »No topics above this level«

Aanmaken loten op stocklocatie (vanaf faze 3)

Return to chapter overview

In het oude stockbeheerssysteem kon men stock per lot bijhouden. Echter, de link tussen de stockplaatsen en de loten is er niet gekend.

Hoe deze situatie geconverteerd, zie daarvoor 'conversie naar stock versie 3'.

 

Echter, om snel de stocks van loten op de juiste 'plaats' te zetten, is deze functionaliteit gemaakt. De stock wordt na conversie zoveel mogelijk goed gezet maar de mogelijkheid bestaat dat door het gemis van extra informatie van vroeger, de aanduiding van welke loten in welke stocklocaties terug te vinden zijn, niet mogelijk is.

 

Voortbouwend op het voorbeeld, bekomen we het volgende scherm. De basisinformatie is aanwezig, volgens de situatie vandaag.  

 

Artikel

Stockplaats

Lot

Unit

Aantal in voorraad

Art x

Stpl 1

Lot 13

-

15

Art x

Stpl 1

Lot 18

-

5

Art x

Stpl 2

Lot 18

-

20

Art x

Stpl 2

Lot 28

-

10

 

Stel dat eigenlijk lot 28 in Stpl1 moest ondergebracht zijn, en lot 13 in stpl2, dan kunnen we volgende aanpassing 'heel snel' doorvoeren.

 

Sel

Artikel

Stockplaats

Lot

Unit

Aantal in voorraad

#Nieuwe voorraad

Correctie

x

Art x

Stpl 1

Lot 13

-

15

0

-15

 

Art x

Stpl 1

Lot 18

-

5

 

 

 

Art x

Stpl 2

Lot 18

-

20

 

 

x

Art x

Stpl 2

Lot 28

-

10

0

-10

x

Art x

Stpl 1

Lot 28

 

 

10

+10

x

Art x

Stpl 2

Lot 13

-

 

15

+15

Saldo correctie:

0

 

 

Voor de volledigheid: we geven de nieuwe voorraad in, niét de correctie !   Bij het klikken op 'opslaan' zal dan automatisch de nieuwe situatie aangepast zijn.

 

Onderliggend zal DBFACTw automatisch de nodige manuele stock correctie transactie hebben gecreëerd, waarbij

De stock van lot 13 in stpl 1 met 15 is verminderd

De stock van lot 13 in stpl 2 met 15 is verhoogd

De stock van lot 28 in stpl 1 met 10 is verhoogd

De stock van lot 28 in stpl 2 met 10 is verminderd

 

Het is dus voldoende om eenvoudigweg deze aantallen in te vullen, en de correctie wordt doorgevoerd.