Aanmaken / wijzigen betalingsbestanden

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule >

Aanmaken / wijzigen betalingsbestanden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit menupunt worden de betalingen in de buffer overgedragen naar een betalingsbestand die dan op zijn beurt kan ingelezen worden in Isabel (op voorwaarde dat bij Isabel deze optie werd aangeschaft).

 

Het volgende scherm wordt hierbij getoond :

 

 

De buffer die moet overgedragen worden naar een betalingsbestand wordt hier geselecteerd. Door te klikken op uitvoeren wordt het betalingsbestand aangemaakt in de map c:\bfiles\.

De locatie van deze betalingsbestanden kan worden aangepast in de Parameters modules onder Boekhouding - Bank - Instellingen (helpkey 907022).