Aanmaak nieuwe documenten

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > e-Invoice outbound - Mail >

Aanmaak nieuwe documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als in DBFACT een nieuwe factuur of creditnota wordt aangemaakt voor een klant die zijn/haar documenten elektronisch wenst te ontvangen dan wordt bij het afsluiten van het document hiervan melding gegeven :

Als een document elektronisch te versturen is, verschijnt de tekst ‘Elektronisch te versturen’ én de optie ‘Factuur afdrukken’ of ‘Creditnota afdrukken’ wordt automatisch uitgezet.

Ook in het ‘Selectie output’-scherm wordt nogmaals een vermelding gemaakt :

Het is natuurlijk niet verboden om een factuur/creditnota af te drukken als deze elektronisch moet worden verstuurd. Het wel of niet op papier afdrukken van het document beïnvloedt nooit de instelling dat een document elektronisch is doorgestuurd. Het is ook NIET zo dat als een document is afgedrukt dat deze niet meer elektronisch door te sturen is.

In de factuurwerklijst kan trouwens altijd bekeken worden of een factuur/creditnota elektronisch verstuurd is via de kolom ‘Elektronisch verstuurd’, welke voorzien is.