Aanmaak artikelen verkoop credits (opbrengst)

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits > Voorbeeld > Instellingen >

Aanmaak artikelen verkoop credits (opbrengst)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uiteraard is het noodzakelijk dat er artikelen bestaan die kunnen worden gebruikt bij de verkoop van uw credits. Ik heb dus voor de hierboven gedefinieerde credittypes telkenmale minimum één artikel nodig.

 

 

Artikel 1: prestaties ONSITE van onze SALES mensen

 

 

Je kan zien dat ik op het tabblad 'Allerlei' het correcte credittype moet selecteren zodanig dat DBFACTw weet op welke manier dit verrekend dient te worden. Tevens moet ik ingeven of het hier over een verbuik artikel gaat of over een opbrengst artikel (lees meer).

In mijn geval gaat het hier duidelijk over een opbrengst artikel, ttz. een artikel dat zal gebruikt worden bij de verkoop van de credits.

 

Op dezelfde manier kan ik een 2de opbrengst artikel aanmaken voor de verkoop van prestaties die onze support afdeling biedt online.

 

 

En om ons voorbeeld compleet te maken een artikel dat wordt gebruikt voor de verrekening van onze opleidingen.