Aankoopprijzen werklijst

Navigation:  Basis > Het artikel > Prijzenbeheer >

Aankoopprijzen werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze werklijst kunt u snel de aankoopinformatie op het artikel aanpassen.  De lijst toont de artikelen die men geselecteert. Onderaan kunt u heel snel de eigenschappen van de aankoop voor het artikel wijzigen.

 

Opgelet: deze lijst is alleen maar actief onder de vorm van versie 3 van het aankoopbeheer. Immers, de artikelen bevatten voor u start met aankoopbeheer ongetwijfeld veel overbodige (en veelal foute) informatie. Met dit concept kunt u zeer snel de nodige aanpassingen doorvoeren. Er wordt hier uitgegaan vanuit het standpunt van de artikelen zelf: we maken een lijst van artikelen, die we moeten bewerken, waarbij snel bepaald moet worden welk aankoopgedrag toegepast moet worden.

 

Enkele voorbeelden:

Er wordt beslist om alle artikelen van een bepaalde groep niet alleen via de huidige leverancier, maar via meerdere leveranciers aan te kopen. Oplossing: de artikelen worden via groep geselecteerd, via de knop 'markeren' kiezen we alle artikelen, waarna met 'wijzigen', de menu-optie 'globaal wijzigen' wordt gekozen. Op die plaats kan men het aankoopgedrag wijzigen van 'aankoop op artikel' naar 'multileverancier'. Automatisch wordt door DBFACTw de huidige (op artikel geregistreerde) leverancier omgezet naar één van de leveranciers in multileverancier. Om de tweede leverancier snel toe te voegen, wordt via 'globaal wijzigen' ook de tweede leverancier toegevoegd, met eiegn prioriteit, en vermelding van overname bruto en netto prijzen (van de artikelfiche).

Omgekeerd kan het voorkomen dat bepaalde artikelen maar via één leverancier aangekocht worden.

De fabrikant beslist om alle bruto aankoopprijzen te verhogen. U werkt zelf met de bruto aankoopprijs op de artikelfiche, dit ter informatie. Deze bruto prijs wordt met globaal wijzigen heel snel aangepast. Ook kunnen de brutoprijzen snel onderaan aangepast worden.

U heeft een aantal 'hot' artikelen, waarvan u wekelijks (manueel) de prijs wenst aan te passen. Oplossing: maak een 'vaste' selectie (zie werklijsten). U brengt de lijst te voorschijn, en met een dubbelklik op de leverancier van een artikel (in het onderste schermpje, bij leveranciers), kunt u onmiddellijk de prijsinformatie van een leverancier voor het artikel wijzigen.

Een aantal artikelen koopt u heel regelmatig aan, en u weet dat de aankoopprijzen hiervan sterk schommelen. Oplossing: u maakt een voorgedefiniëerde selectie. Deze selectie kiest u in de artikel aankoop werklijst, en markeert alle artikelen in de lijst. Daarna klikt u op de knop 'online', en alle artikelen worden op aankoopprijs, stock en leveringstermijn gekozen.

 

 

Volgende zones worden op het scherm onderscheiden:

 

Artikellijst

gele kleur

Het overzicht van de artikelen die volgens de werklijst gekozen zijn. Deze kunnen, zoals dit volgens een werklijst werkt, geoptimaliseerd worden voor de weergave van de artikelen:

De kolom artikel wordt bepaald a.d.h.v. een parameter (zie werklijst). Het artikelnummer, de referentie van het artikel, het volgnummer, de arcode of andere informatie wordt er getoond.

Met de rechtermuisklik op deze kolom kan over het artikel heel veel informatie opgevraagd worden, mits gebruik van de context-menu

De artikelen kunnen gesorteerd worden op de kolom omschrijving.

Een aparte kolom voor de referentie is zichtbaar, en kan ook naar voor geschoven worden, indien u snel tevens de referentie van het artikel wenst bij te werken.

De kleurencodering, typisch gebruikt in artikeloverzichten, wordt ook hier toegepast.

Aankoopinformatie

groene kleur

De belangrijkste gegevens van het aankoopgedrag op artikel worden in deze zone vermeld. Indien u deze informatie snel en handig per artikel wenst aan te passen, (bv. de bruto inkoopprijs, en eventueel de verkoopprijzen), kunt u beter de prijzenwerklijst gebruiken. In alle andere gevallen, kunt u handig hier de informatie aanpassen. We denken daarbij aan:

Het snel aanpassen van de brutoprijzen

Aanpassen van (de standaard) kortingen op de artikelfiche

de referentie aanpassen

Telkens drukt u na de aanpassing op de knop 'Opslaan', en de aanpassing wordt op de artikelfiche geregistreerd.

Leverancierslijst

blauwe kleur

Deze zone is alleen zichtbaar indien het gaat over een artikel met multi-leverancier. in alle andere gevallen wordt deze lijst weggelaten. Deze lijst werkt als een 'kleine' werklijst, met ook volgende mogelijkheden:

Dubbelklik op één van de leveranciers, en u kunt onmiddellijk alle informatie gaan bijwerken. Het gebruik van meerdere leveranciers van een artikel, wordt uitgelegd bij het artikelbeheer, onder 'leverancier van artikel'

 

Ook met de knoppen kunnen handige aanpassingen gebeuren. Hieronder wordt de functie per knop verder uitgelegd.

 

Nieuw

Het is niet de bedoeling om met deze werklijst een artikel bij te maken. Daarvoor zijn voldoende andere functies voorhanden. Indien u een multileverancier-artikel geselecteerd heeft, kunt u met deze knop een leverancier bijmaken. Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

Nieuwe leverancier voor artikel: toont het leveranciers informatiescherm, en start vanaf een 'blanco' scherm

Leverancier voor artikel dupliceren: start vanaf de op dat moment aangeduide leverancier voor het artikel, en gebruikt deze gegevens om u een vooraf ingevuld scherm te presenteren. U hoeft dan slechts de nodige aanpassingen door te voeren (bv. een andere prijs voor een andere minimum hoeveelheid), en de leverancier is bijgemaakt.

Opvragen

De artikelfiche kunt u hier handig opvragen. Het kan even makkelijk zijn om met de rechtermuisklik in de 'artikel'-kolom te klikken, waarna u zelfs een uitgebreider menu krijgt. De zone van de leverancierslijst bevat relatief weinig informatie. Het uitgebreidere, aparte scherm, met alle leveranciersinformatie ter beschikking, kan men met deze knop snel verkrijgen. Tenslotte kan men met de keuze 'leverancier van artikel', de ene leveranciersfiche van artikel opvragen

 

Protip

Gebruik liever de dubbelklik in de leverancierslijst, om de juiste leveranciersinformatie te verkrijgen.

Wijzigen

Ofwel kunnen we hier de informatie wijzigen van een leverancier voor het artikel, maar veel belangrijker is de mogelijkheid van globaal wijzigen leveranciers. Meer informatie vindt u verder onder 'globaal wijzigen artikel aankoop'.

Markeren

Standaard werklijstgedrag

Verwijderen

Dezelfde redenering geldt hier zoals bij de knop 'nieuw': het is hier niét de bedoeling om artikelen te kunnen verwijderen. U verwijdert met deze knop één of meerdere leveranciers van een artikel. Indien er één of meerdere leveranciers gemarkeerd zijn, zullen deze gekozen worden om verwijderd te worden,

 

Protip

Om meerdere leveranciers van artikelen in één keer te verwijderen, kunt u gebruik maken van de 'leveranciers van artikel'-werklijst.

Online

Deze functie is alleen beschikbaar indien u beschikt over de module 'online XML leverancier'. Indien geen artikelen gemarkeerd zijn, wordt alleen van het aangeduide artikel nagezien welke prijzen via online check aanpasbaar zijn. Op het moment zelf wordt een verbinding gemaakt naar de server van de leverancier, en de aankoopinformatie van het artikel opgevraagd. Deze informatie wordt onmiddellijk bij de leveranciersinformatie van het artikel aangepast.

Indien meerdere artikelen gemarkeerd zijn, zullen deze één voor één opgevraagd worden bij de verschillende leveranciers.

Zoeken

Handig om in uitgebreide lijsten te localiseren. U kiest een bepaald artikel, waarbij er twee mogelijkheden zijn:

ofwel staat het artikel in de lijst, en wordt het artikel in de lijst aangeduid en naar voor gebracht

ofwel staat het artikel niét in de lijst. Dan wordt het eenvoudigweg toegevoegd, en automatisch aangeduid.

 

Klungelalarm

Het is niet noodzakelijk dat het artikel onderaan de lijst wordt toegevoegd. Vergeet niet dat de volgorde van de werklijst bepaald wordt door de kolom waarop het laatst is geklikt. Wilt u de volgorde bepalen, klik dan op de eerste kolom, (sel), nadat u zeker bent dat er geen enkel artikel gemarkeerd is.

 

Sluiten

Standaard gedrag van een werklijst