Aankoopfacturen werklijst

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Aankoopboek >

Aankoopfacturen werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om snel selecties te maken uit de lijst van aankoopfacturen, is deze functie in het leven geroepen. Voor een uitgebreide uitleg over het gebruik van werklijsten, zie 'het gebruik van werklijsten'.  Het is geenszins de bedoeling deze werklijst, met bijgaande overzichten op papier, te gaan gebruiken ter vervanging van journalen of boekhoudkundige overzichten.

 

De kolommenlayout is vrij voor de hand liggend. Enkele mogelijkheden worden hier besproken:

 

Rechtermuisklik in de kolom 'nummer'

Zorgt ervoor dat u via een menu kunt kiezen om het gekozen document te openen.

Nieuw

Hier kunt u onmiddellijk een nieuwe aankoopfactuur ingeven

Opvragen

Het document wordt gewoon opgevraagd en kan van hieruit daardoor niet gewijzigd worden. We raden wel deze manier van werken aan, aangezien dan nooit de bestanden aangepast worden.

Wijzigen

Indien verwacht wordt dat het document verkeerd geboekt is, volstaat het met deze button het document te openen en onmiddellijk te kunnen wijzigen.

Markeren

Standaard gedrag

BTW controle

Met deze button kunt u van de facturen die u weergegeven krijgt in de lijst, stuk voor stuk gaan controleren of ze voldoen aan de BTW-controles.

 

Protip

Indien u een BTW-aangifte afgedrukt krijgt met een lijst van anomaliën, gebeurt het vaak dat dit te maken heeft met een verkeerde boeking aan de de kant van de leverancier. In plaats van het gedetailleerde journaal af te drukken, kan men hier in 'een oogwenk' zien welke facturen wellicht oorzaak geven van de problemen.

 

Deze button werkt als volgt:

Als er geen enkele button geselecteerd is, zal het systeem automatisch de volledige lijst overlopen. Indien er een aantal geselecteerd zijn, zullen alleen deze nagekeken worden.

Factuur per factuur worden de controles getoetst. Indien een controle uiteindeljik faalt, zal:

1.de factuur gemarkeerd blijven (zodat die heel makkelijk te onderscheiden is, dankzij de aparte kleur).

2.in de kolom 'controle' (achteraan) automatisch ook vermeld staan wat de precieze reden is waarom de factuur als falende controle weerhouden is.

Status

Met deze button kan de status van het geselecteerde document bekeken worden (Ontvangen/goed te keuren, goedgekeurd, verzonden, betaald, onbekend, niet aanvaard).

Archief/Bijlagen

Deze button is alleen beschikbaar indien de versie voorzien is van het DBFACT digitaal archief.

Afdrukken

Een overzicht wordt afgedrukt van de facturen die men geselecteerd heeft volgens de voorziene selectiecriteria.

 

Voor extra uitleg over de selectiemogelijkheden, zie aankoopfacturen selectie.