Aankoopconditie

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Uitgebreid Aankoopbeheer > Aankoopcondities werklijst >

Aankoopconditie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De aankoopconditiefiche laat toe heel wat informatie te registreren (en achteraf terug te vinden) over afspraken met uw leveranciers. Deze optie is alleen beschikbaar bij het uitgebreid aankoopbeheer (onder Aankoopbeheer versie III).

 

 

De informatie wordt beschreven:

 

Interne ID

Interne nummer, louter informatief (ter controle van de verwjizing bv. bij foutmelding).

Omschrijving

Korte beschrijving van de conditie, bv. 'Gardena 2007'. U kunt trouwens te allen tijde deze omschrijving aanpassen, bv. als u nieuwe condities heeft bedongen, en u wenst niet de artikelen allemaal te overlopen om de nieuwe condities te koppelen.

Leverancier

De leverancier waarop de conditie betrekking heeft. Deze informatie is optioneel (niet verplicht)

Aankoper

De aankoper die zich verantwoordelijk stelt voor deze aankoopconditie. Ook deze informatie is 'optioneel'.

Kortingsgedrag

De manier hoe de aankoopconditie in rekening wordt gebracht. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 

Bijkomend

In dit geval wordt de bruto prijs gebruikt, de ingevulde korting wordt daarop berekend, waardoor een 'tussenuitkomst' bekomen wordt, een 'tussen-nettoprijs'. Deze prijs wordt gebruikt om de bijkomende aankoopconditie op los te laten, bv. een bijkomende 4 %

Overslaan

Indien voor een artikel de aankoopconditie ingegeven is, wordt de gewone korting automatisch overgeslagen. Die is niet meer van belang dan.

Goedkoopste

Dit is een speciaal geval: er worden twee alternatieven berekend, waarna de goedkoopste als netto prijs wordt weerhouden. In het eerste geval wordt de nettoprijs berekend uit de brutoprijs min de ingevulde korting. Daarna wordt de tweede nettoprijs berekend uit de brutoprijs min de aankoopconditie. De goedkoopste nettoprijs van beide berekeningsmethoden wordt daarna weerhouden.

 

Actief

Wordt deze aankoopconditie nog gebruikt of niet. Aankoopcondities die ooit al in gebruik zijn genomen, kunnen niet automatisch verwijderd worden, dit om historische verwijzingen in het systeem.

Berekening

Twee mogelijkheden bestaan er voor de berekening:

ofwel maakt u gebruik van een tabel, waarin u de kortingen als het ware opsomt.

ofwel maakt u gebruik van een algebraïsche formule. Deze formule moet dan minutieus ingevuld worden, maar kan in principe alle door Microsoft Foxpro (r) en DBFACTw  ondersteunde functies bevatten.

Tabel

Hier zijn zeven (!!!) verschillende kortingen cumuleerbaar. Per korting bepaalt u:

Het type: Basis = op het brutobedrag wordt korting gegeven. Procent is het principe van 'korting op korting'. Constante staat tenslotte voor een vast bedrag dat van de brutoprijs wordt afgehouden (heel uitzonderlijk)

De waarde van de korting of bedrag etc.

Een opmerking, bv. 'eindejaarskorting', 'korting contant', 'groothandelskorting', 'kwartaalbonus'

Formule

U geeft een algebraïsche formule in die via het woordje [Bruto] (vergeet de haakjes niet!) verwijst naar de brutoprijs.

Opmerking

Eventuele commentaar of uitzonderingen die betrekking hebben op deze aankoopconditie

 

De knop 'Berekening test':

Door al deze mogelijkheden is het wellicht niet altijd duidelijk of u de juiste informatie gekozen heeft. Daarom kunt u met deze knop een simulatie doen van een prijs met de ingegeven korting. Afhankelijk van het kortingsgedrag en de rest van de ingave, zal automatisch de berekening van de nettoprijs gebeuren.