Layout

Navigation:  Configureren > Afdrukken configureren > Kasticket >

Layout

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien je met kas-, leverings-, service- of factuurticketten werkt kan je in dit scherm de layout van deze etiketten aanpassen.

 

Ticketten bestaan uit een hoofding, detailregels en een voettekst . Je kan dus verschillende regels in de hoofding, details of voettekst plaatsen naargelang.

 

 

Bovenaan kies je eerst het type ticket  dat je wil aanpassen.

 

Een regel toevoegen  : om een regel toe te voegen kies je eerst waar je de regel wil toevoegen, nl. de hoofding, de detailregels of de voettekst. Vervolgens kies je rechts ervan welk veld je wil toevoegen. Dit kunnen de firmagegevens zijn of de artikelgegevens of zelfs vrije teksten die je zelf kan definiëren via de knop "Eigen teksten". Vervolgens kan je de lettergrootte, de uitlijning en de onderlijning, enz. instellen. Om de lijn toe te voegen klik je op "Lijn toevoegen".

2 of meer velden op 1 lijn :  als je bvb. in de detailregels naast het artikelnummer het aantal wil, maak je eerst een regel aan met het artikelnummer zoals hierboven beschreven en vervolgens klik je op de regel zodat deze geselecteerd is. Je zet onderaan een vinkje aan "Zelfde lijn"  en je volgt de procedure om een regel toe te voegen, nu met bvb. het artikelaantal. Als je klikt op "Lijn toevoegen" dan wordt naast het artikelnummer het aantal geplaatst. Dit geldt niet alleen voor de detailregels, maar ook voor de hoofding en voettekst.

 

Een regel verwijderen :  om een regel te verwijderen duidt je eerst de regel aan die je wil verwijderen en vervolgens klik je op "Lijn verwijderen".

 

Een regel wijzigen :  om een regel te wijzigen klik je eerst op de knop "Regel wijzigen". Deze blijft ingedrukt. Vervolgens duidt je de regel aan die je wil wijzigen en kiest een ander veld of je veranderd de layout ervan. Je klikt op "Lijn toevoegen" en de regel is gewijzigd.

 

Bewaren :  Om je layout te bewaren klik je op "Bewaren". Er wordt ook gevraagd je werk te bewaren als je het scherm probeert te verlaten en de gegevens gewijzigd zijn.

 

Printvoorbeeld :  Je kan ten allen tijde een printvoorbeeld maken van je ticketlayout op voorwaarde dat de ticketprinter goed is geïnstalleerd.