Hoe je lijsten moet aanpassen

Navigation:  Configureren > Afdrukken configureren > Lijsten >

Hoe je lijsten moet aanpassen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eerst gaat worden uitgelegd hoe je een lijst kunt aanpassen zonder het originele bestand kwijt te spelen. We gaan dit doen aan de hand van een voorbeeld. We nemen als voorbeeld de lijst "Lijst Pay-Out".

Het bestand in de map "/ReportNL/" noemt "LstPayOut.Rpt".

 

Als je de lijst afdrukt krijg je de volgende lijst :

 

Zoals reeds voordien gezegd wordt aan elke rapport (in dit geval elke lijst)  een database gekoppeld. Deze database wordt opgevuld vanuit DBFACT en Crystal Reports zet deze gegevens om in een overzichtelijke lijst zoals hierboven.

Een database bestaat uit verschillende velden. Het is niet omdat een database 15 velden bevat dat deze 15 velden allemaal terug te vinden zijn op het rapport. Daarom kunnen wij verschillende 'extra' velden voorzien in de database die er dan achteraf door de gebruiker kunnen worden opgeplaatst.

 

In tegenstelling tot een document moet je niet voor je een lijst aanpast de lijst in DBFACT oproepen ! Dit is niet nodig en dit omdat de structuur van de gekoppelde

database altijd dezelfde blijft.

 

Voer de volgende stappen uit om een lijst klaar voor aanpassing te maken :

 

Stap 1

Selecteer het betreffende rapport en plaats een copie ervan in de map "/ReportPR/".

 

 

Stap 2

Nu moet je de naam van het bestand in /ReportPR/ een andere naam geven. Als naam neem je de naam van het originele bestand en je voegt er achteraan  een volgnummer aan toe. Op die manier kan je verschillende aangepaste layouts maken van een rapport.

In ons voorbeeld noemde het originele bestand LstPayOut.rpt. Dit wordt nu LstPayOut1.rpt. Wil je 2 aangepaste versies maken van de lijst maak je een 2de copie en noem je deze LstPayOut2.rpt en zo kan je verder gaan tot een oneindig aantal aagepaste lijsten.

 

 

Stap 3

Open het aangepaste bestand in Crystal Reports en de lijst is klaar voor aanpassing !

 

Als je nu de Pay-Out lijst opvraagt en naar het scherm of de printer wilt sturen krijg je het volgende scherm te zien

 

Het programma gaat bij het oproepen van een lijst altijd in de map "/ReportPR/" kijken of het geen aangepaste versie van de opgevraagde lijst terugvindt. Vindt het een aangepaste lijst dan toont het bovenstaand scherm met de onderaan de mogelijkheid de originele lijst (Standaard Layout) te kiezen ofwel de aangepaste lijst, in dit geval 'LstPayout1.rpt'. Indien je 2 aangepaste lijsten hebt gemaakt zie je onderstaand scherm.

 

 

Aanpassen van de lijst zelf in Crystal Reports

Het aanpassen van de lijsten zelf gebeurt in Seagate Crystal Reports. Als je de lijst opent krijg je het volgende scherm :

 

 

De indeling van het scherm is dezelfde als bij het aanpassen van de layout bij documenten.

 

Opgelet !!!

Je zal op vele lijsten opmerken dat er velden op voorkomen die beginnen met een ?, zoals in ons voorbeeld onderaan de 2 velden ?pPeriode en ?pLijst. Dit zijn geen database velden, maar parameter-velden die DBFACT meegeeft aan het rapport. Wijzig deze niet ! Je mag ze wel verplaatsen of van het rapport verwijderen maar verander NOOIT de naam ervan. Indien dit wel gebeurt zal de lijst problemen geven bij het oproepen !

Ook de velden FaxHead in de 'Report Header' en FaxMode in de 'Report Footer' mogen niet worden verwijderd ! Print Date geeft de datum van afdruk weer, Page geeft de huidige pagina weer en @for_dossier toont het dossier waarin de lijst is afgedrukt. Indien geen multi-dossier versie aanwezig is wordt niets afgedrukt.

Een veld toevoegen (eventueel na verwijdering) kan je doen via het menu "Insert - Field Object" in Crystal Report 8.5 of via "Insert - Database field" in Crystal Reports 8.0. Je krijgt dan onderstaand scherm :

 

 

Bij "Database Fields"  vind je de velden terug die je op de lijst kan zetten. De velden waar een vinkje bijstaat staan reeds op het rapport of worden reeds gebruikt in een formule of dergelijke. De niet aangevinkte komen niet voor op de lijst.

Bij "Formula Fields"  staan eventuele formules die worden gebruikt  op het rapport. Verwijder nooit een bestaande formule ! Je mag eventueel formules toevoegen.

Bij "Parameter Fields"  staan de parameters die door DBFACT worden meegegeven door DBFACT, zoals bvb. de dossiernaam. WIJZIG, VERWIJDER EN VOEG NOOIT EEN PARAMETER TOE ! VERANDER ZEKER OOK NOOIT DE VOLGORDE !!! Indien dit wel gebeurt zal  het rapport fouten geven bij het opstarten.

"Running Total Field"  bevat de eindtotalen die kunnen voorkomen op een document.

"Group Name Fields"  is hier niet van toepassing.

Bij "Special Fields"  vindt u speciale velden zoals de tijd van afdrukken, het totaal aantal pagina's, enz.

 

Voor eventuele info kan u steeds bij ons terecht.